Imago Parterapi

Imago Parterapi


Imago Parterapi også kaldet Imago Relationsterapi er en metode til at styrke kommunikation, samliv og kontakt mellem mennesker, i familielivet, i parforholdet og i alle andre nære relationer.


Imago Relationsterapi er både forebyggende og reparerende. Det vigtigste redskab er en bevidst og struktureret dialog. Gennem dialogen opnås tryghed og en stærkere oplevelse af at være knyttet til hinanden.


Imago Relationsterapi er udviklet af parterapeuterne Harville Hendrix og Helen Hunt og senere videreudviklet af medarbejderne på Institut for Imagoterapi og Imagoterapeuter rundt om i verden. Denne tænkning bygger på velkendte psykodynamiske teorier og metoder. Seneste forskning indenfor parterapi integreres løbende. Et væsentligt bidrag er den nyere forskning indenfor både tilknytningspsykologien og neurofysiologien.


Imago er det latinske ord for billede og henviser til de indre billeder vi har med os ind i parforholdet. Billeder som dannes i opvæksten i samspillet med forældre eller andre betydningsfulde personer omkring os. 


I det tidlige samspil udvikler vi vores evne til at knytte os til andre og vi udvikler mønstre og strategier for hvordan vi indgår i relationer.


Konflikter er naturlige i et parforhold og kan ses som udvikling, der forsøger at bryde igennem.  Konflikten er en naturlig protest mod ikke at føle sig forbundet og et forsøg på at skabe en følelsesmæssig tryg kontakt.


Imago Relationsterapi tager udgangspunkt i at parforholdets uundgåelige konflikter og magtkampe kan være en hovedvej til personlig udvikling for begge parter.


Læs mere om parterapi