Parterapi

Parforhold og Parterapi


Lone Kirk Scheel, Certificeret Imago Parterapeut, integrerer Emotions Fokuseret Parterapi (EFT)


Parforhold

Et godt parforhold handler om kærlighed, men også om evnen til at knytte sig til sin partner.


Mange par længes efter mere nærvær og intimitet. Reaktionsmønstre grundlagt i opvæksten og hverdagens stress gør samlivet ekstra udfordrende.


Fra forelskelse til magtkamp

Den første tid i et parforhold er fyldt med helt specielle følelser af livfuldhed, helhed og samhørighed. Forelskelsen giver en stærk oplevelse af at være forbundet.


Når forelskelsens rus har lagt sig oplever mange par, at sidde fast i en magtkamp. Tilbagevendende konflikter, kritik og sarkasme påvirker intimiteten, sexualiteten og livsglæden.


En følelse af håbløshed og afmagt er almindelig. Det kan føles tomt, som om man har mistet følelserne for hinanden.


I mange parforhold holder parterne gradvist op med at tale med hinanden, elske med hinanden og glæde hinanden.


Parterapi

At finde hinanden igen

Parterapi handler om at forsøge at finde hinanden igen – og finde ud af, at være sammen på en måde, så kærligheden og intimiteten kan vokse og blive dybere.  Terapien giver jer inspiration og nye veje til at vedligeholde og værne om det gode parforhold.


Et vigtigt element er en åben og tillidsfuld kommunikation, der giver mulighed for en dybere forståelse for hinanden og derved også et mere bevidst nærværende og respektfuldt parforhold.


Det kræver mod og viljestyrke, at gå ind i et sårbart felt, i stedet for at flygte. Det er ikke enkelt at gå imod gamle vaner og tænkemåder.


Parterapien støtter jer i en proces, en måde at være i kontakt på, hvor det bliver muligt at få en gensidig forståelse af de erfaringer og længsler, der ligger bag de magtkampe og frustrationer I oplever.


En tryg ramme for kontakt

Jeg tilbyder en tryg ramme for kontakt, hvor det bliver muligt at tale om det, der er vigtigt for jer.  I vil styrke jeres opmærksomhed på og evne til at være der for hinanden, lytte, tale og mødes med indlevelse.


At blive virkelig hørt, oplevet og accepteret af det menneske, som står en nærmest gør, at kærligheden og livsglæden kan få nyt liv.


“Det er kun med hjertet man rigtigt kan se – se hvad der er væsentligt, men som er usynligt for øjnene”.  (Den lille prins af Antoine de st. Exupery).


Parforholdets udfordringer kan ikke fixes, men skal leves i et kærligt og anerkendende bevidst parforhold.


Parterapi er en proces, hvor det er nødvendigt i et tidsrum at forpligte sig til processen, hinanden og til forandring.


Et forløb strækker sig almindeligvis over 10-12 gange med 1-2 ugers mellemrum.


Utroskab

Det er voldsomt smertefuldt for et par, når utroskab eller andre former for svigt finder sted. For mange par er det muligt at blive sammen, at komme gennem smerten og ud på den anden side.


Sammen kærligt – eller skilt værdigt

Hvis parforholdet skal slutte, kan parterapi være en hjælp til at skilles på en værdig måde, til gavn for begges selvrespekt og til gavn for eventuelle børn i forholdet.


Input fra parterapi forskningen

Dr. John Gottman har ved at følge mere end 3.000 par beskrevet syv fænomener, der er til stede i varige parforhold:

  • Kendskab til hinandens verdener
  • At dyrke beundring og glæde ved den anden
  • At vende sig mod hinanden i stedet for væk
  • At lade sin partner have indflydelse på sig
  • At løse de løselige problemer
  • At overkomme fastlåsthed
  • At skabe fælles verdener

Kilde: John Gottman, “7 gyldne regler for 2 der lever sammen”.


Læs mere om Imago ParterapiEmotionsfokuseret Parterapi(EFT)Inspiration og Kurser for parterapi