Supervision

Supervision


Supervision er for dig som:

  • Har et arbejde med følelsesmæssigt belastende relationer til andre mennesker.
  • Vil frigøre ressourcer og udvikle faglige og personlige kompetencer.
  • Vil forebygge stress og udbrændthed.
  • Vil styrke samarbejde, trivsel og arbejdsglæde.


Supervisionsforløbet

  • Supervision foregår som en samtale mellem supervisor og leder/medarbejder.
  • Der aftales en ramme for samarbejdet.
  • Udgangspunktet for samtalen er et arbejdsrelateret problem.
  • Samtalens formål er at afdække den følelsesmæssige side af de konflikter, der forstyrrer det daglige arbejde.
  • Ved indsigt i egne følelser og reaktionsmønstre åbnes muligheder og nye veje til løsning af den aktuelle udfordring.


Tavshedspligt

Alle oplysninger jeg får kendskab til vil blive behandlet fortroligt og under tavshedspligt.